แบบฟอร์มการสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง/ชาย 
 • อายุ 16 - 40 ปี 
 • วุฒิการศึกษา ม.3 - ม.6 , กศน. ปวช - ปวส , ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา 
 • มีสุขภาพแข็งแรง

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 
 • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 
 • สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ 
 • รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป 
 • หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ลิ้งด้านล่าง

 • โรงเรียนสุราษฎร์การบริบาล   DOWNLOAD
 • โรงเรียนภูเก็ตการบริบาล   DOWNLOAD
 • โรงเรียนศรีตรังการบริบาล   DOWNLOAD
 • โรงเรียนศรีนครการบริบาล   DOWNLOAD
 • โรงเรียนกระบี่การบริบาล   DOWNLOAD
 • โรงเรียนชุมพรการบริบาล   DOWNLOAD
 • โรงเรียนสงขลาการบริบาล   DOWNLOAD
 • โรงเรียนนครหาดใหญ่การบริบาล   DOWNLOAD

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินได้ที่นี่   DOWNLOAD

* นำแบบฟอร์มการชำระเงิน ไปที่ธนาคารกรุงไทยใกล้บ้านคุณ